Више јавно тужилаштво у Новом Саду

Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad/Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

Сајт је у фази израде----This website is under construction---- Sajt je u fazi izrade----

Подаци о правосудном органу:

Назив органа: Више јавно тужилаштво у Новом Саду
Адреса седишта: Нови Сад, улица Сутјеска број 3

Матични број: 8896038; ПИБ: 106399498 ЦРФброј: 80557
Телефон: 021/4876-444; Факс: 021/6614-949
Електронска адреса: info@ns.vi.jt.rs

Текући рачун: 840-1620-21; Шифра делатности: 8423;

Радно време: 7,30 h - 15,30 h

Интернет презентација: http://www.ns.vi.jt.rs

Адреса и контакт подаци:

Више јавно тужилаштво у Новом Саду
+381 21 4876444+381 21 6614949
info@ns.vi.jt.rs
ул. Сутјеска бр. 3. 21000 Нови Сад, Република Србија

Kontakt podaci i adresa:

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu
++381 21 4876444 +381 21 6614949info@ns.vi.jt.rs
ul. Sutjeska br. 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

Contact:

Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad
+381 21 4876444+381 21 6614949
info@ns.vi.jt.rs
Sutjeska 3, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia

 
 
Више јавно тужилаштво у Новом Саду, 
Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad

Sutjeska 3, 21000 Novi Sad

www.ns.vi.jt.rs, +381 21 4876444, info@ns.vi.jt.rs

корисни линкови/korisni linkovi/ Links :

-Закони и прописи/ Zakoni i propisi

-Одговори на често постављана питања/ Odgovori na često postavljana pitanja/ Frequently asked questions

-Државно веће тужилаца Републике Србије, Državno veće tužilaca Republike Srbije, Serbian State Prosecutors Councili

-Републичко јавно тужилаштво Републике Србије, Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije, The Republican Public Prosecutor's Office-Republic of Serbia

-Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, Appellate Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, The Basic Public Prosecutor's Office in Bačka Palanka

-Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, The Basic Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Виши суд у Новом Саду, Viši sud u Novom Sadu, The Higher Court in Novi Sad

-Ogranak Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Сад

-Министарство правде Републике Србије, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministry of Justice-Republic of Serbia

-Почетна страна, Početna strana, Home

© Copyright Više javno tužilaštvo u Novom Sadu