Republika Srbija

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

Latinica

ЋИРИЛИЦА     LATINICA      ENGLISH

----Sajt je u fazi izrade, u toku je realizacija projekta sa Svetskom bankom-"Unifikacija sajtova svih javnih tužilaštava u Republici Srbiji"----

Podaci o pravosudnom organu:

Naziv organa: Više javno tužilaštvo u Novom Sadu
Adresa sedišta: Novi Sad, ulica Sutjeska broj 3

Matični broj: 8896038; PIB: 106399498 CRFbroj: 80557
Telefon: 021/4876-444; Faks: 021/6614-949
Elektronska adresa: info@ns.vi.jt.rs

Tekući račun: 840-1620-21; Šifra delatnosti: 8423;

Radno vreme: 7,30 h - 15,30 h

Internet prezentacija: http://www.ns.vi.jt.rs

INFORMATORI O RADU

Informator o radu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.pdf

Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci.pdf

Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.pdf

Saopštenje povodom početka rada posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu za suzbijanje korupcije

Obrazac pritužbe na rad

Obrazac zahteva za pristup informaciji od javnog značaja

Sedište tužilaštva je u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3, na kojoj adresi tužilaštvo prima poštu. Adresa elektronske pošte je: info@ns.vi.jt.rs , telefon: 021/ 4876 444

Radno vreme tužilaštva je od 07,30 do 15,30 časova svakim radnim danom, dok radnje koje ne trpe odlaganje, dežurni zamenici javnog tužioca preduzimaju i van predviđenog radnog vremena.

Radno vreme tužilaštva predviđeno za rad sa strankama je od 12,30 do 14,30 časova.

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Javno tužilaštvo čine javni tužilac, zamenici javnog tužioca i osoblje javnog tužilaštva.

Vršilac funkcije Višeg javnog tužioca u Novom Sadu je Zoran Vucelja.

Zamenici javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu su:

1.Aleksandra Lučić Pfajfer 2. Vidak Daković 3. Slobodanka Jovičić 4. Slobodan Josimović 5. Mirjana Vujičić 6. Jelena Stojaković Mustakas 7. Dragana Tadić 8. Zoran Jakovljević 9. Ksenija Bašić 10. Mirjana Peković 11. Ksenija Dajanović 12. Aleksandar Amidžić 13. Milorad Trošić 14. Biljana Silađi 15. Jadranka Dutina 16. Miroslav Rakić 17. Ljiljana Tomić 18. Tatjana Lagumdžija ( izabrana za člana Državnog veća tužilaca) 19. Goran Jović ( upućen u Tužilaštvo za organizovani kriminal).

Poslove sekretara obavlja Draga Popetrov.

Portparol tužilaštva je zamenik višeg javnog tužioca Zoran Jakovljević.

U Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu radi Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka (telefoni službe: 021/4876 444, 061/529 433, adresa elektronske pošte: vjtns@sbb.rs, adresa: Sutjeska 3, 21000 Novi Sad)

Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu za suzbijanje korupcije postupa u predmetima za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu (viša javna tužilaštva u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, sa područnim osnovnim javnim tužilaštvima), za sledeća krivična dela: protiv službene dužnosti, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, protiv privrede, protiv državnih organa i krivičnih dela protiv pravosuđa.  

Radom posebnog odeljenja rukovodi rukovodilac odeljenja Vidak Daković, zamenik javnog tužioca.

Zamenici javnog tužioca, koji su raspoređeni, odnosno upućeni u Posebno odeljenje su: Slobodanka Jovičić, Ljiljana Tomić, Suzana Babić, Dragana Tadić, Radivoj Kaćanski, Gordana Rainović, Sonja Marić, Slavica Dobrić i Mirjana Peković.

Više informacija o tužilaštvu, području i nadležnostima Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije možete pročitati ako pruzmete dokument u formatu pdf: Vise_javno_tuzilastvoNS_latinica.pdf.
корисни линкови/korisni linkovi/ Links :

-Закони и прописи/ Zakoni i propisi

-Одговори на често постављана питања/ Odgovori na često postavljana pitanja/ Frequently asked questions

-Државно веће тужилаца Републике Србије, Državno veće tužilaca Republike Srbije, Serbian State Prosecutors Councili

-Републичко јавно тужилаштво Републике Србије, Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije, The Republican Public Prosecutor's Office-Republic of Serbia

-Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, Appellate Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, The Basic Public Prosecutor's Office in Bačka Palanka

-Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, The Basic Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Виши суд у Новом Саду, Viši sud u Novom Sadu, The Higher Court in Novi Sad

-Ogranak Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Сад

-Министарство правде Републике Србије, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministry of Justice-Republic of Serbia

-Почетна страна, Početna strana, Home

© Copyright Više javno tužilaštvo u Novom Sadu