početna strana Saopštenja, odnosi s javnošću, javne nabavke, zaposlenje
PDF Štampa

POČETAK RADA SLUŽBE ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU

KONTAKT:

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU, SLUŽBA ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA,

Ul. Sutjeska 3, 21000 Novi Sad,

tel: 021/4876-444, 021/529-433; radnim danom: od 7h do 15h ;

е-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu formirana je i otpočela je sa radom 15.12.2015. godine.

Interaktivna mapa službi i institucija za pružanje pomoći i podrške žrtvama krivičnih dela u Srbiji http://www.interaktivnamapa.rs/

Brošuru o Službi za informisanje oštećenih lica i svedoka možete preuzeti ovde.

Služba je oformljena sa ciljem da:
-Pruža oštećenim licima i svedocima krivičnih dela informacije o njihovim pravima prema Zakoniku o krivičnom postupku i načinu ostvarivanja tih prava, o obavezama, kao i informacije o statusu svog predmeta. Oštećena lica i svedoci mogu lično, telefonom ili e-poštom tražiti i primiti informacije, ili zakazati sastanak sa postupajućim tužiocem (zamenikom javnog tužioca).
-Služba takođe daje informacije o uslugama podrške koje su dostupne od strane državnih institucija i nevladinih organizacija koje pružaju različite usluge podrške oštećenim licima i svedocima i koje mogu da im pomognu da se oporave od posledica krivičnog dela i olakšaju im učešće u krivičnom postupku.

Zaposleni u Službi za informisanje oštećenih lica i svedoka u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu svedocima i oštećenim licima u krivičnom postupku mogu da objasne pravnu terminologiju, ulogu svedoka i oštećenog lica u krivičnom postupku, da ih informišu o statusu predmeta, o pravima i obavezama i načinu njihovog ostvarivanja, da odgovore na pitanja u vezi sa radom tužilaštva i postupkom.
Moguće je zakazivanje sastanka kod postupajućeg tužioca (npr. ako ste ugroženi svedok da sa tužiocem razmotrite dostupne mere zaštite svedoka ili ako ste oštećeno lice da Vam se omogući uvid u predmet i ostvarenje drugih dodatnih prava koje imate)

 
JAVNOST RADA I ODNOSI S JAVNOŠĆU PDF Štampa

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tužilaštvo će nastojati da izađe u susret Vašem traženju u najkraćem mogućem roku ,uz poštovanje određenih zakonskih ograničenja kao što su:

davanje informacija koje bi
- ugrozilo život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica ;
- ugrozilo, omelo ili otežalo sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka , izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak , ili fer postupanje i pravično suđenje
• ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;
• učinilo dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, tajna, odnosno koji je dostupan određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.
Zahtev tražioca informacija od javnog značaja podnosi se u pisanoj formi i treba obavezno da sadrži ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Poželjno je da zahtev sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Javni tužilac istupa u medijima kada se govori o bitnim pitanjima koja se odnose na rad Tužilaštva. Međutim, treba imati u vidu da, u skladu sa tužilačkom etikom i važećim odredbama zakona, tužioci često ne mogu davati odgovore ili učestvovati u intervjuima u kojima se govori o konkretnim predmetima i predmetima koji su uradu.
Svi novinari i radnici medija koji žele adekvatnog sagovornika iz Tužilaštva mogu uputiti zahtev za intervju (uz naznačeno ime novinara, medijske kuće, adresa i kontakt, koga želite da intervjuišete, tema razgovora i okvirna pitanja, vreme potrebno za intervju, datum i vreme realizovanja, dodatna pitanja...) LjubaznoVas molimo da zahtev za intervju šaljete nekoliko dana unapred. Nakon prijema Vašeg zahteva kontaktiraće Vas osoblje tužilaštva kako bi dogovorili detalje.

 
PDF Štampa

28. 2. 2018. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POČETAK RADA POSEBNOG ODELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U NOVOM SADU

Od 01. marta 2018.g. počinje primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (''Sl.glasnik RS'' br. 94/2016), a koji je stupio na snagu dana 02.12.2016.g.
Shodno zakonskim odredbama pri Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu formirano je POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE.
Posebno odeljenje postupa u predmetima za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu (viša javna tužilaštva u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, sa područnim osnovnim javnim tužilaštvima), za sledeća krivična dela:
-protiv službene dužnosti (čl. 359 i čl. 361 do 368 KZ), osim kada su okrivljeni za krivična dela iz čl. 359, 366, 367 i 368 KZ, odnosno lica kojima se daje mito, službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane državnih tela navedenih u Zakonu,
-davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem (čl. 156 KZ), te
-protiv privrede (čl. 223, 223a, 224, 224a, 227, 228, 228a, 229, 230, 231, 232, 232a, 233, čl. 235 st. 4, čl. 236 i 245 KZ), osim kada vrednost protivpravne imovinske koristikao prelazi iznos od 200 miliona dinara, odnosno vrednost javne nabavke prelazi 800 miliona dinara, kada je nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, i
-protiv državnih organa (čl. 322 st. 3 i 4 i čl. 323 st. 3 i 4 KZ) i krivičnih dela protiv pravosuđa (čl. 333 i 335, čl. 336 st. 1,2 i 4 i čl. 336b, 337 i 339 KZ), ako su izvršena u vezi sa krivičnim delima protiv privrede.
Radom posebnog odeljenja rukovodi rukovodilac odeljenja Vidak Daković, zamenik javnog tužioca.
Zamenici javnog tužioca, koji su raspoređeni, odnosno upućeni u Posebno odeljenje su: Slobodanka Jovičić, Ljiljana Tomić, Suzana Babić, Dragana Tadić, Radivoj Kaćanski, Gordana Rainović, Sonja Marić, Slavica Dobrić i Mirjana Peković.

Opširnije...
 


© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .