početna strana OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU
PDF Štampa

Područje Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu

Sedište Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, nalazi se u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3, u zgradi pravosudnih organa.

Javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu:
Dejan Rakonić

Telefonska centrala-zgrada pravosudnih organa: 021/4876-100

Faks Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu: 021/6611-429
PIB:106399519
e-mail:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

WEB: http://www.ns.os.jt.rs

RADNO VREME SA STRANKAMA: od 12.00h do 14.30h.

RAD SA STRANKAMA: Neophodno je da se stranke, advokati i druga lica koja dolaze u tužilaštvo najave, odnosno unapred ugovore sastanak.

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu osnovano je za područje Osnovnog suda u Novom Sadu, odnosno sprovođenje javnotužilačke funkcije pred ovim sudom.


Nadležnost javnog tužilaštva određuje se u skladu sa odredbama zakona koje važe za utvrđivanje stvarne nadležnosti Osnovnog suda u Novom Sadu (Osnovni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina, u prvom stepenu sudi u građanskopravnim sporovima, ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud...izvod iz Zakona o uređenju sudova -„Službeni glasnik RS“, br. 116/2008 od 22.12.2008. godine ).


Područje suda/tužilaštva je teritorija na kojoj se prostire nadležnost suda/tužilaštva i ono, za Osnovni sud tj. tužilaštvo u Novom Sadu, obuhvata područje opštinа:
Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Sremski Karlovci, Temerin, Titel i teritorija grada Novog Sada (Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, „Službeni glasnik RS“, br. 101/2013 od 20.11.2013. godine, primenjuje se od 01.01.2014. godine).

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .