početna strana APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU
PDF Štampa

Područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu: 1. Severno-bački okrug 2. Srednje-banatski okrug 3. Severno-banatski okrug 4. Mačvanski okrug 5. Zapadno-bački okrug 6. Južno-bački okrug 7. Sremski okrug

Sedište Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, nalazi se u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3, u zgradi pravosudnih organa.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu:
Milan Tkalac

Telefonska centrala-zgrada pravosudnih organa: 021/4876-100

PIB: 106399535

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

WEB: http://www.ns.ap.jt.rs

RAD SA STRANKAMA: Neophodno je da se stranke, advokati i druga lica koja
dolaze u tužilaštvo najave, odnosno unapred ugovore sastanak.

 

 

 

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu osnovano je za područje Apelacionog suda u Novom Sadu, odnosno sprovođenje javnotužilačke funkcije pred ovim sudom.

Nadležnost javnog tužilaštva određuje se u skladu sa odredbama zakona koje važe za utvrđivanje stvarne nadležnosti Apelacionog suda u Novom Sadu (Apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke viših sudova; na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud; na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud...izvod iz Zakona o uređenju sudova -„Službeni glasnik RS“, br. 116/2008 od 22.12.2008. godine).

Područje suda/tužilaštva je teritorija na kojoj se prostire nadležnost suda/tužilaštva i ono, za Apelacioni sud tj. tužilaštvo u Novom Sadu, obuhvata: Viši sud/tužilaštvo u Zrenjaninu, Viši sud/tužilaštvo u Šapcu, Viši sud/tužilaštvo u Novom Sadu, Viši sud/tužilaštvo u Somboru, Viši sud/tužilaštvo u Subotici, Viši sud/tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, kao i Osnovne sudove/tužilaštva sa področja navedenih Viših sudova/tužilaštava (Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, „Službeni glasnik RS“, br. 101/2013 od 20.11.2013. godine, primenjuje se od 01.01.2014. godine).

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .