почетна страна Саопштења, односи с јавношћу, јавне набавке, запослење саопштења Заједничко саопштење Друштва судиja и УТСрбије
ПДФ Штампа

28. 2. 2018. САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПОЧЕТАК РАДА ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ САДУ

Од 01. марта 2018.г. почиње примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (''Сл.гласник РС'' бр. 94/2016), а који је ступио на снагу дана 02.12.2016.г.
Сходно законским одредбама при Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду формирано је ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ.
Посебно одељење поступа у предметима за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду (виша јавна тужилаштва у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Шапцу, са подручним основним јавним тужилаштвима), за следећа кривична дела:
-против службене дужности (чл. 359 и чл. 361 до 368 КЗ), осим када су окривљени за кривична дела из чл. 359, 366, 367 и 368 КЗ, односно лица којима се даје мито, службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, именовања или постављења од стране државних тела наведених у Закону,
-давање и примање мита у вези са гласањем (чл. 156 КЗ), те
-против привреде (чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, чл. 235 ст. 4, чл. 236 и 245 КЗ), осим када вредност противправне имовинске користикао прелази износ од 200 милиона динара, односно вредност јавне набавке прелази 800 милиона динара, када је надлежно Тужилаштво за организовани криминал у Београду, и
-против државних органа (чл. 322 ст. 3 и 4 и чл. 323 ст. 3 и 4 КЗ) и кривичних дела против правосуђа (чл. 333 и 335, чл. 336 ст. 1,2 и 4 и чл. 336б, 337 и 339 КЗ), ако су извршена у вези са кривичним делима против привреде.
Радом посебног одељења руководи руководилац одељења Видак Даковић, заменик јавног тужиоца.
Заменици јавног тужиоца, који су распоређени, односно упућени у Посебно одељење су: Слободанка Јовичић, Љиљана Томић, Сузана Бабић, Драгана Тадић, Радивој Каћански, Гордана Раиновић, Соња Марић, Славица Добрић и Мирјана Пековић.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .