почетна страна Саопштења, односи с јавношћу, јавне набавке, запослење
ПОЧЕТАК РАДА СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ САДУ ПДФ Штампа

КОНТАКТ:
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ, СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
Ул. Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
тел: 021/4876-444, 021/529-433; радним даном: од 7h до 15h
е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду формирана је и отпочела је са радом 15.12.2015. године.

Интерактивна мапа служби и институција за пружање помоћи и подршке жртвама кривичних дела у Србији https://victimservices.eu/mapa

Брошуру о Служби за информисање оштећених лица и сведока можете преузети овде.

Служба је основана са циљем да:
-Пружа оштећеним лицима и сведоцима кривичних дела информације о њиховим правима према Законику о кривичном поступку и начину остваривања тих права, о обавезама, као и информације о статусу свог предмета. Оштећена лица и сведоци могу лично, телефоном или е-поштом тражити и примити информације, или заказати састанак са поступајућим тужиоцем (замеником јавног тужиоца).
-Служба такође даје информације о услугама подршке које су доступне од стране државних институција и невладиних организација које пружају различите услуге подршке оштећеним лицима и сведоцима и које могу да им помогну да се опораве од последица кривичног дела и олакшају им учешће у кривичном поступку.

Запослени у Служби за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду сведоцима и оштећеним лицима у кривичном поступку могу да објасне правну терминологију, улогу сведока и оштећеног лица у кривичном поступку, да их информишу о статусу предмета, о правима и обавезама и начину њиховог остваривања, да одговоре на питања у вези са радом тужилаштва и поступком.

Могуће је заказивање састанка код поступајућег тужиоца (нпр. ако сте угрожени сведок да са тужиоцем размотрите доступне мере заштите сведока или ако сте оштећено лице да Вам се омогући увид у предмет и остварење других додатних права које имате)

 
ЈАВНОСТ РАДА И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ ПДФ Штампа

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја тужилаштво ће настојати да изађе у  сусрет Вашем тражењу у најкраћем могућем року ,уз поштовање одређених  законских ограничења као што су:

давање информација које би

- угрозило живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица ;
- угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка , извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак , или фер поступање и правично суђење
• озбиљно угрозило одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
• учинило доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, тајна, односно који је доступан одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Пожељно је да захтев садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Јавни тужилац  иступа у медијима када се говори о битним питањима која се односе на рад Тужилаштва. Међутим, треба имати у виду да, у складу са тужилачком етиком и важећим одредбама закона, тужиоци често не могу давати одговоре или учествовати у интервјуима у којима се говори о конкретним предметима и предметима који су у раду.

Сви новинари и радници медија који желе адекватног сaговорника из Тужилаштва могу упутити захтев за интервју (уз назначено име новинара, медијске куће, адреса и контакт, кога желите да интервјуишете, тема разговора и оквирна питања, време потребно за интервју, датум и време реализовања, додатна питања...) Љубазно Вас молимо да захтев за интервју шаљете неколико дана унапред. Након пријема Вашег захтева контактираће Вас особље тужилаштва како би договорили детаље.

 


© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .