почетна страна ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
ПДФ Штампа

Подручје Основног јавног тужилаштва у Новом Саду

Седиште Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, налази се у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3, у згради правосудних органа.


Јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду:
Дејан Раконић


Телефонска централа-зграда правосудних органа: 021/4876-100
Факс Основног јавног тужилаштва у Новом Саду: 021/6611-429
ПИБ:106399519
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

WEB: http://www.ns.os.jt.rs

РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНКАМА: од 12.00h до 14.30h

РАД СА СТРАНКАМА: Неопходно је да се странке, адвокати и друга лица која долазе у тужилаштво најаве, односно унапред уговоре састанак.


Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Основно јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Основног суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности Основног суда у Новом Саду (Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година, у првом степену суди у грађанскоправним споровима, ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд...извод из Закона о уређењу судова -„Службени гласник РС“, бр. 116/2008 од 22.12.2008. године ).

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Основни суд тј. тужилаштво у Новом Саду, обухвата подручје општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и територија града Новог Сада (Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, „Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године).

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .