почетна страна Контакт са грађанима Како се снаћи и информисати приликом доласка у тужилаштво?
ПДФ Штампа

Како се снаћи и информисати приликом доласка у тужилаштво (зграду правосудних органа у Новом Саду)?

 

Неопходно је да се странке, адвокати и друга лица која долазе у тужилаштво најаве, односно унапред уговоре састанак.

Шалтер за информације у холу зграде правосудних органа почео је са радом у мају 2008. године. На шалтеру се странакама, адвокатима и другим лицима која долазе у суд дају информације везане за рад свих правосудних органа смештених у судској згради: Апелационог, Вишег и Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, као и Апелационог, Вишег, Основног и Привредног суда у Новом Саду.

На шалтеру се могу добити следеће информације:

 • издавање пропусница странкама ради доласка до запослених са којима је унапред уговорен састанак
 • упутства странакама за лакше сналажење у судској згради (бројеви и локали судница, писарница, архиве, појединих кабинета),
 • смернице за понашање странака у суду,
 • обавештења о радном времену суда, судских писарница и радном времену шалтера за овере,
 • информације о распореду заказаних суђења,
 • обавештења о делокругу рада организационих јединица и именима председника судских одељења,
 • обавештења о именима и контактима са сталним судским вештацима и тумачима за поједине језике,
 • упућување странака у друге надлежне државне институције,
 • издавање писаног материјала – памфлета,
 • издавање и помоћ при попуњавању потребних формулара,
 • обавештења о начину и могућностима подношења притужби на рад суда,
 • обавештења о начину подношења захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
 • информације у вези са основним судским процедурама и потребном документацијом за покретање судских поступака
 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .