почетна страна Контакт са грађанима Употреба појмова "осумњичени" "оптужени" "осуђени" "окривљени"
ПДФ Штампа

Употреба појмова: "осумњичени", "окривљени", "оптужени", "осуђени":

 

"Осумњичени" је лице према коме је, пре покретања кривичног поступка, надлежни орган предузео неку радњу због постојања основа сумње да је починило кривично дело.


"Окривљени", у ужем смислу, је лице против кога је донето решење о спровођењу истраге или против кога је поднета оптужница, оптужни предлог или приватна тужба


"Оптужени" је лице против којег је оптужница ступила на правну снагу (прихваћена од стране надлежног суда...)


"Осуђени" је лице за којe је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је кривично одговорнo за одређено кривично дело.


''Окривљени'' као појам у ширем смислу у себи обухвата три процесна својства лица против којег се води или се водио кривични поступак. Израз окривљени је општи назив за окривљеног (у ужем смислу), оптуженог и осуђеног. У теорији се овај назив користи и за осумњиченог.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .