почетна страна Контакт са грађанима
ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Одаберите једну од тема и читајте о њој опширније. За питања која нису на листи, контактирајте нас.

1 Како се снаћи и информисати приликом доласка у тужилаштво? 5421
2 Како поднети притужбу на рад правосудних органа? 12900
3 Шта је споразум о признању кривице? 10872
4 Употреба појмова "осумњичени" "оптужени" "осуђени" "окривљени" 15810
5 Ко подноси кривичну пријаву? 7856
6 Имају ли грађани обавезу да пријаве кривично дело? 5589
7 Кako пријавити кривично дело? 64381
 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .