почетна страна Контакт са грађанима
ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Одаберите једну од тема и читајте о њој опширније. За питања која нису на листи, контактирајте нас.

1 Како се снаћи и информисати приликом доласка у тужилаштво? 6029
2 Како поднети притужбу на рад правосудних органа? 14816
3 Шта је споразум о признању кривице? 12065
4 Употреба појмова "осумњичени" "оптужени" "осуђени" "окривљени" 18999
5 Ко подноси кривичну пријаву? 8757
6 Имају ли грађани обавезу да пријаве кривично дело? 6394
7 Кako пријавити кривично дело? 74271
 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .