почетна страна Архива
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРАВОСУДНУ АКАДЕМИЈУ ПДФ Штампа

Пријемни испит за упис прве генерације будућих кандидата за судије и тужиоце на Правосудну академију у Београду требало би да буде одржан крајем септембра, а већ у другој половини октобра стартоваће обука примљених полазника, најавио је Директор Правосудне академије у Београду Ненад Вујић.
Према његовим речима, број полазника прве генерације одредиће Државно веће тужилаца и Високи савет судства, највероватније око двадесет кандидата, који ће по завршетку обуке која траје две године – 2012. године моћи да конкуришу за избор на функције судија и тужилаца у основним судовима и тужилаштвима и судовима за прекршаје.
Пријемни испит могу да полажу сви кандидати са завршеним Правним факултетом и положеним правосудним испитом. „Кандидати ће бити распоређени у судове и тужилаштва најближа њиховом месту пребивалишта, где ће 24 месеца бити на обуци са својим менторима“, рекао је Вујић. Он је додао је да ће полазници током обуке имати симулације суђења током којих ће се припремати за обављање судијске и тужилачке функције.


На основу добијених оцена и завршног испита конкурисаће на судијска и тужилачка места. „Они који се школују, добијају статус запосленог у Академији на одређено време и током 24 месеца обуке добијају 70 одсто плате судије основног суда“, објаснио је Вујић. Директор Правосудне академије нагласио је да ће, уколико током обуке добију негативну оцену ментора или предавача, кандидати имати право да у року од три дана полажу „поправни испит“, а ако ни тада не добију пролазну оцену, изгубиће право да наставе школовање.

Вујић је навео да ће Високи савет судства и Државно веће тужилаца бити у обавези да од 2012. године за избор судија и тужилаца у основним судовима и тужилаштвима Скупштини Србије предлажу кандидате који су завршили Академију, а предност ће имати они с најбољим оценама. Он је навео да је из буџета Србије за прву годину рада Академије обезбеђено око 450.000 евра, али да ће за упис прве генерације полазника бити неопходно највероватније још око 250.000 евра. Према његовој процени наредних година на Академији ће двогодишњу обуку завршавати највероватније око 30 кандидата, који ће моћи да конкуришу на слободна места у основним судовима и тужилаштвима и судовима за прекршаје.

Академија је надлежна за обуку судија, тужилаца, судске и тужилачке администрације, приправника у судовима и тужилаштвима и стручних сарадника, односно судских и тужилачких помоћника. Правосудна академија почела је да ради 10. јуна, након што је обављен избор чланова Програмског савета.

Правосудна академија већ организује и стручно усавршавање и континуирану обуку изабраних судија и тужилаца, док је школовање у тој установи као обавеза уведено првенствено за будуће носиоце правосудних функција у основним тужилаштвима и судовима. „Академија није резервни Правни факултет. Смисао Академије је припрема за вештину обављања посла. На факултету се савладавају право и теорија, а овде се ради о практичној примени права. Академија је програм припреме првенствено младих судија и тужилаца“, казао је Вујић


извор: http://www.propisi.net

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .