почетна страна Архива
ПДФ Штампа

Одлукa о броју заменика јавних тужилаца

02.12.2013.
На основу члана 75. став 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010 и 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 38/2012 - одлука УС, 121/2012 и 101/13), Државно веће тужилаца, на седници одржаној 02. децембра 2013. године утврдило је број заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији.
Ова одлука ступила је на снагу наредног дана од дана објављивања у„Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 01. јануара 2014. године.


За Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, поред јавног тужиоца, број заменика Апелационог јавног тужилаштва је 16
За Више јавно тужилаштво у Новом Саду, поред јавног тужиоца, број заменика Вишег јавног тужилаштва је 13
За Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, поред јавног тужиоца, број заменика Основног јавног тужилаштва је 29

За остала тужилаштва са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду одређен је следећи број заменика јавног тужиоца:
-Више јавно тужилаштво у Зрењанину: 3
-Више јавно тужилаштво у Сомбору: 3
-Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици: 6
-Више јавно тужилаштво у Суботици: 4
-Више јавно тужилаштво у Шапцу: 8
-Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци: 2
-Основно јавно тужилаштво у Бечеју: 2
-Основно јавно тужилаштво у Врбасу: 5
-Основно јавно тужилаштво у Зрењанину: 6
-Основно јавно тужилаштво у Кикинди: 3
-Основно јавно тужилаштво у Лозници: 7
-Основно јавно тужилаштво у Руми: 4
-Основно јавно тужилаштво у Сенти: 2
-Основно јавно тужилаштво у Сомбору: 8
-Основно јавно тужилаштво у Сремској Митровици: 6
-Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови: 7
-Основно јавно тужилаштво у Суботици: 8
-Основно јавно тужилаштво у Шапцу: 13
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременом броју заменика („Службени гласник Републике Србије", број 20/2013), осим одредбе члана 4. у делу виша јавна тужилаштва тачка 7. и члану 5. у делу основна јавна тужилаштва тачка 11.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .