почетна страна Архива
ПДФ Штампа

ИЗБОРИ ЗА НОВИ САСТАВ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА (ДВТ)

01.04.2011.         

У складу са законом  о Државном већу тужилаца,  Државно веће има једанаест чланова.
Осам изборних чланова бира Народна скупштина. Изборне чланове чине шест јавних тужилаца  или заменика јавних тужилаца са сталном функцијом, од  којих је најмање један са територије аутономних покрајина. У састав већа улазе и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од  којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Три члана сталног састава ДВТ-а изабрана су 3. марта са листе виших и основних тужилаштава. Највише гласова са листе виших јавних тужилаштава  добио је  Бранко Стаменковић  (108), заменик јавног тужиоца у Вишем јавном  тужилаштву у Београду. Са листе основних тужилаштава највише гласова су  добиле  Данијела Синђелић  (115), јавни тужилац у Другом основном јавном  тужилаштву у Београду, и Мајда Ракић  (30), заменик јавног тужиоца у Основном  јавном тужилаштву у Краљеву.
Миљко Радисављевић,  тужилац за организовани криминал,  добио је највише гласова као кандидат са листе четири Апелациона тужилаштва, Тужилаштва за ратне злочине и Тужилаштва за организовани криминал. Са листе Републичког јавног тужилаштва највише гласова добила је  Зорица Стојшић, заменица републичког јавног тужиоца, а са листе покрајинских тужилаштава Драгољуб Барјамовић, заменик апелационог јавног тужиоца у Новом Саду.

Народна скупштина донела је Одлуку о избору изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом на седници одржаној дана 31.03.2011.

Чланови по положају Државног већа тужилаца су Републички јавни тужилац  (Загорка Доловац), министар надлежан за правосуђе (Снежана Маловић) и  председник надлежног одбора Народне скупштине (Бошко  Ристић,  председник  Одбора за правосуђе и управу)
Републички јавни тужилац (Загорка Доловац) је по положају председник  Државног већа. Државно веће има заменика председника, кога из реда тужилаца и  заменика јавних тужилаца – изборних чланова Државног већа бира и разрешава Државно веће.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .