почетна страна Архива
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ПДФ Штампа

Jул 30, 2010

У складу са чланом 75. ст. 3. и 4. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, број 116/08 и 104/09), чланом 13. ал. 3. и 4. Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, број 116/08) и чланом 21. став 1. Пословника о раду Државног већа тужилаца („Службени гласник РС”, број 55/09), Државно веће тужилаца на седници одржаној дана 30. јула 2010. године донело је

О Д Л У К У


О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
I
За заменике јавног тужиоца у Тужилаштву за организовани криминал бирају се:
1. Димитрије Попић, заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у
Новом Саду,
2. Тамара Ристић, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у
Београду,
3. Драган Често, заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у
Београду.
II
За заменике јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду бирају
се:
1. Драгослава Добрић, јавни тужилац у Општинском јавном тужилаштву у
Косовској Митровици,
2. Зорин Зоговић, јавни тужилац у Окружном јавном тужилаштву у Зајечару,
3. Бранислав Лазовић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у
Смедереву,
4. Војислав Шошкић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у
Београду.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду бирају се:
1. Јелена Биорчевић Церовић, заменик јавног тужиоца у Првом општинском јавном
тужилаштву у Београду,
2. Даница Ђукановић, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у
Београду,
3. Огњен Ђукић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у
Београду,
4. Радмила Јовановић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
5. Бранко Стаменковић, заменик јавног тужиоца у Другом општинском јавном
тужилаштву у Београду.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу бирају се:
1. Раденка Анђелић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Шапцу,
2. Слободанка Милутиновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Шапцу.
За заменикa јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду бира
се:
Сања Ђурић, заменик јавног тужиоца у Првом општинском јавном тужилаштву у
Београду.
За заменике јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
бирају се:
1. Ивана Агатоновић, заменик јавног тужиоца у Првом општинском јавном
тужилаштву у Београду,
2. Милана Боричић, заменик јавног тужиоца у Четвртом општинском јавном
тужилаштву у Београду,
3. Александар Исаиловић, в.д. јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у
Кучеву.
За заменикa јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву бира се:
Росанда Свилановић, заменик јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у
Гњилану.
III
За заменике јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
бирају се:
1. Оливера Јевђовић, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у
Пожаревцу,
2. Гордана Максимовић, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у
Смедереву.
За заменикa јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу бира се:
Срђан Божовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу бира се:
Зоран Бабић, јавни тужилац у Општинском јавном тужилаштву у Рачи.
За заменикa јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву бира се:
Радисав Филимоновић, заменик јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву
у Новом Пазару.
За заменикa јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу бира се:
Никола Миковић, јавни тужилац у Општинском јавном тужилаштву у Прибоју.
За заменикa јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу бира се:
Ана Јанковић, заменик јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у
Ужицу.
IV
За заменикa јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу бира се:
Едвард Јерин, јавни тужилац у Окружном јавном тужилаштву у Лесковцу.
За заменикa јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању бира се:
Лидија Атанасовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу бирају се:
1. Љиљана Златановић Јанковић, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном
тужилаштву у Лесковцу,
2. Драгана Пешић, заменик јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у
Сурдулици.
V
За заменикa јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду бира
се:
Драгољуб Барјамовић, адвокат, Адвокатска комора Војводине.
За заменикa јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду бира се:
Мирјана Вујичић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом
Саду.
За заменикa јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву бира се:
Милослав Лоци, заменик јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у
Панчеву.
За заменикa јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору бира се:
Зоран Дивјак, заменик јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у
Суботици.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици
бирају се:
1. Зоран Ђуран, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у
Зрењанину,
2. Данијела Цвијетић, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици.
За заменикa јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву бира се:
Горан Медаковић, заменик јавног тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у
Панчеву.
За заменикa јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској
Митровици бира се:
Светлана Недељковић, заменик јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у
Шапцу.
VI
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 119-05-665/2010-01
У Београду, 30. јула 2010. године
ПРЕДСЕДНИК ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Загорка Доловац


 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .