почетна страна
ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ-АКТУЕЛНО
ПДФ Штампа

Зграда правосудних органа у Новом Саду

Апелационо, Више и Основно јавно тужилаштво у Новом Саду налазе се у згради правосудних органа у Новом Саду, ул. Сутјеска бр.3.

Тужилаштва су успостављена у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. Гласник РС бр. 116/08) и Закона о јавном тужилаштву (Сл. Гласник РС 104/09).

Информатор о раду јавног тужилаштва представља годишњу публикацију, која садржи основне податке о оснивању, организацији и раду јавног тужилаштва, као и релевантне податке о начину омогућавања приступа информацијама од јавног значаја заинтересованим лицима.
Информатори су сачињени у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр. 120/04,54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл.гласник РС" бр. 68/10).

Информаторе јавних тужилаштава у Новом Саду и Бачкој Паланци можете прегледати и преузети:

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду:

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ САДУ.doc
ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ САДУ.pdf

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци:

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ.pdf

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Новом Саду можете преузети на WEB адреси http://www.ns.os.jt.rs

Информатор о раду Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду можете преузети на WEB адреси http://www.ns.ap.jt.rs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА

Министарство правде оглашава јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника, објављен у "Службеном гласику РС" број 112/17 од 15. децембра 2017. године.
У Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду примају се три приправника.
Рок за предају пријава истиче 3. јануара 2017. године.
Пријава се подноси на адресу јавног тужилаштва за које се конкурише уз назнаку: „За јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника” (адреса: Више јавнo тужилаштвo у Новом Саду; 21000 Нови Сад; ул. Сутјеска бр. 3)

Текст јавног конкурса и образац изјаве можете преузети на сајту Министарства правде, на интернет адреси:

https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/17511/javni-konkurs-za-popunjavanjeradnih-mesta-tuzilackih-pripravnika.php

 
ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ПДФ Штампа

Јединице за подршку деци у кривичном поступку су основане са циљем пружања подршке детету и његовој породици у судском поступку.

Јединице се налазе у четири града: Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и функционишу на регионалном нивоу.
Јединице су настале у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији", који финансира Европска унија, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Јединице су настале у оквиру процеса трансформације домова за децу и сада пружају услуге у заједници и интервенишу у случајевима где је рањивим групама деце и њиховим породицама потребна додатна и посебна подршка.

БРОШУРУ О ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Адекватна заштита и подршка детету (малолетном лицу оштећеном у кривичном поступку) и његовој или њеној породици доприноси томе да је дете спремније да конструктивно учествује у поступку и да квалитетан исказ. То је важно за постизање ефикасности правосудног система и обезбеђења приступа правди свим грађанима.

УЛОГА ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ:

1) ИНФОРМИСАЊЕ ДЕТЕТА И ПОРОДИЦЕ

2) ПОДРШКА ПРИ УЗИМАЊУ ИСКАЗА

3) ФОРЕНЗИЧКИ ИНТЕРВЈУ

4) САВЕТОДАВНА И ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА

Подршка деци у кривичном поступку подразумева:

■заштиту детета од секундарне виктимизације током судског поступка
■упознавање детета са судским поступком, разјашњавање улога свих учесника
■повећање способности детета да спремније и квалитетније да исказ
■повећање поверења детета и породице у судски поступак

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд
011/3987-398,011/3970-749
Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица", Крагујевац
034/302-865 и 034/355-486
Дом за децу и омладину „Душко Радовић", Ниш
018/216-168,
Установа за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић" Дечије село, Сремска Каменица
021/461-177
http://decijeselo.org.rs/cyr/projekti/jedinice-za-podrsku-deci-u-krivicnom-postupku

 
ПОЧЕТАК РАДА СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ САДУ ПДФ Штампа

КОНТАКТ:
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ, СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
Ул. Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
тел: 021/4876-444, 021/529-433; радним даном: од 7h до 15h
е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду формирана је и отпочела је са радом 15.12.2015. године.

Интерактивна мапа служби и институција за пружање помоћи и подршке жртвама кривичних дела у Србији https://victimservices.eu/mapa

Брошуру о Служби за информисање оштећених лица и сведока можете преузети овде.

Служба је основана са циљем да:
-Пружа оштећеним лицима и сведоцима кривичних дела информације о њиховим правима према Законику о кривичном поступку и начину остваривања тих права, о обавезама, као и информације о статусу свог предмета. Оштећена лица и сведоци могу лично, телефоном или е-поштом тражити и примити информације, или заказати састанак са поступајућим тужиоцем (замеником јавног тужиоца).
-Служба такође даје информације о услугама подршке које су доступне од стране државних институција и невладиних организација које пружају различите услуге подршке оштећеним лицима и сведоцима и које могу да им помогну да се опораве од последица кривичног дела и олакшају им учешће у кривичном поступку.

Запослени у Служби за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду сведоцима и оштећеним лицима у кривичном поступку могу да објасне правну терминологију, улогу сведока и оштећеног лица у кривичном поступку, да их информишу о статусу предмета, о правима и обавезама и начину њиховог остваривања, да одговоре на питања у вези са радом тужилаштва и поступком.

Могуће је заказивање састанка код поступајућег тужиоца (нпр. ако сте угрожени сведок да са тужиоцем размотрите доступне мере заштите сведока или ако сте оштећено лице да Вам се омогући увид у предмет и остварење других додатних права које имате)

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .